Arthur Prins

Zestien jaar lang tekende Arthur Prins in de beslotenheid van zijn appartement. Driehonderdtwintig bladzijden met fascinerende tekeningen vanuit zijn binnen- en buitenwereld werden gemaakt zonder vooropgezet plan. Van de tekeningen maakte hij een prentenboek met de titel ‘Bidboek van Arthurp’. Deze beelden waren nooit ontstaan zonder de ongewone start in zijn leven.
Op youtube is het hele interview te bekijken.

Advertisements

WIELS

WIELS is het centrum voor hedendaagse kunst in Brussel. Twee tentoonstellingen zijn gericht op kunstenaars met psychische kwetsbaarheid. Een daarvan is Return to Sender en de andere is The Other Tradition. Beide gebruiken ze een andere invalshoek, psychische gevoeligheid is bij Return to Sender het thema en bij The Other Tradition gaat het over psychische krachten.

retuern returen

Artisit

Artisit is een organisatie die werkt met mensen met psychische problemen. De werken zijn erg uiteenlopend en variëren erg in thema.
Het Centrum Bruno Renson vzw is reeds een tiental jaren actief als atelier voor kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid, onder de naam ARTISIT. Hoewel de atelierkunstenaars worstelen met een psychiatrisch verleden, slaagt de atelierwerking van ARTISIT erin hen te motiveren om artistiek kwaliteitsvolle resultaten te bereiken.  De creatieve expressies van deze atelierkunstenaars willen we onder de aandacht brengen binnen de actuele kunstwereld. Associaties met amateurkunst, volkskunst of outsider art gaan we eerder uit de weg. De artistieke kwaliteit van hun werk en hun engagement als kunstenaar verdient een professionele kritiek. Als gevolg van hun psychosociale beperkingen, hebben ze echter een omkadering nodig. Daarvoor zorgt ARTISIT. Via atelierwerking en tentoonstellingsprojecten zijn we actief bezig hen op te volgen, te stimuleren, hun werk te verdedigen, netwerken te ontwikkelen en hun werk te promoten.

ruth ruth ruthh ruthhf

Terms

A number of terms are used to describe art that is loosely understood as “outside” of official culture. Definitions of these terms vary, and there are areas of overlap between them. The editors of Raw Vision, a leading journal in the field, suggest that “Whatever views we have about the value of controversy itself, it is important to sustain creative discussion by way of an agreed vocabulary”. Consequently they lament the use of “outsider artist” to refer to almost any untrained artist. “It is not enough to be untrained, clumsy or naïve. Outsider Art is virtually synonymous with Art Brut in both spirit and meaning, to that rarity of art produced by those who do not know its name.”

Art Brut: literally translated from French means “raw art”; ‘Raw’ in that it has not been through the ‘cooking’ process: the world of art schools, galleries, museums. Originally art by psychotic individuals who existed almost completely outside culture and society. Strictly speaking it refers only to the Collection de l’art brut.

Folk art: Folk art originally suggested crafts and decorative skills associated with peasant communities in Europe – though presumably it could equally apply to any indigenous culture. It has broadened to include any product of practical craftsmanship and decorative skill – everything from chain-saw animals to hub-cap buildings. A key distinction between folk and outsider art is that folk art typically embodies traditional forms and social values, where outsider art stands in some marginal relationship to society’s mainstream.

Intuitive art / Visionary art: Raw Vision Magazine’s preferred general terms for outsider art. It describes them as deliberate umbrella terms. However, Visionary Art unlike other definitions here can often refer to the subject matter of the works, which includes images of a spiritual or religious nature. Intuitive art is probably the most general term available. Intuit: The Center for Intuitive and Outsider Art based in Chicago operates a museum dedicated to the study and exhibition of intuitive and outsider art. The American Visionary Art Museum in Baltimore, Maryland is dedicated to the collection and display of visionary art.

Marginal art/Art singulier: Essentially the same as Neue Invention; refers to artists on the margins of the art world.

Naïve art: Another term commonly applied to untrained artists who aspire to “normal” artistic status, i.e. they have a much more conscious interaction with the mainstream art world than do outsider artists.

Neuve invention: Used to describe artists who, although marginal, have some interaction with mainstream culture. They may be doing art part-time for instance. The expression was coined by Dubuffet too; strictly speaking it refers only to a special part of the Collection de l’art brut.

Visionary environments: Buildings and sculpture parks built by visionary artists – range from decorated houses, to large areas incorporating a large number of individual sculptures with a tightly associated theme. Examples include Watts Towers by Simon Rodia, Buddha Park and Sala Keoku by Bunleua Sulilat, and The Palais Ideal by Ferdinand Cheval.

Museum im Lagerhaus

lagerhaus

Museum im Lagerhaus is een cultureel ondernemerschap ‘avant la lettre’. Zo mag het optimistische initiatief van drie kunstminnende echtparen in Zwitserland wel genoemd worden. In 1988 brachten Mina en Josef John, Simone en Peter Schaufelberger-Breguet en de inmiddels overleden Erna en Curt Burgauer hun kunstcollecties samen in de ‘Stichting voor Zwitserse naïeve kunst en Art Brut’. Vanuit deze pioniersgeest kwam in St. Gallen het Museum im Lagerhaus voort; inmiddels een niet weg te denken speler op het gebied van deze kunst. Hoewel er inmiddels anders gedacht wordt over ‘Zwitserse kunst’ en men in toenemende mate de term ‘Outsider Art’ hanteert, blijft dit kleine, maar actieve museum evenveel aandacht besteden aan de kwaliteit van de kunst als aan de achtergrond van de makers.

© Copyrights tekst en beeld Out of Art

Outside In

De website outsidein.org.uk is een Brits initiatief waar kunstenaars zich kunnen inschrijven om de “kunstwereld” binnen te komen. De focust ligt met name op zij die kampen met gezondheids- of sociale problemen, en daardoor moeite hebben om de “barrières van de kunstwereld te doorbreken”. Via het platform kunnen ze samen met 2000 andere kunstenaars exposeren om zodoende voet aan de grond te krijgen. Doormiddel van workshops, trainingen en informatie pakketen voorziet Outside In de leden van hulp om hun doel te bereiken.

Interessant is met name de lijst van artiesten die zich toegevoegd hebben tot het platform. Deze lijst bevat vele kunstenaars die tot de Art Brut gerekend zouden kunnen worden. Hoewel men kennelijk toe wil treden tot de kunstwereld is deze constatering uiteraard in vraag te stellen.

Palais Ideal

palais ideal

Cheval began the building in April 1879. He reports:

“I was walking very fast when my foot caught on something that sent me stumbling a few meters away, I wanted to know the cause. In a dream I had built a palace, a castle or caves, I cannot express it well… I told no one about it for fear of being ridiculed and I felt ridiculous myself. Then fifteen years later, when I had almost forgotten my dream, when I wasn’t thinking of it at all, my foot reminded me of it. My foot tripped on a stone that almost made me fall. I wanted to know what it was… It was a stone of such a strange shape that I put it in my pocket to admire it at my ease. The next day, I went back to the same place. I found more stones, even more beautiful, I gathered them together on the spot and was overcome with delight… It’s a sandstone shaped by water and hardened by the power of time. It becomes as hard as pebbles. It represents a sculpture so strange that it is impossible for man to imitate, it represents any kind of animal, any kind of caricature.”

“I said to myself: since Nature is willing to do the sculpture, I will do the masonry and the architecture”

For the next thirty-three years, Cheval picked up stones during his daily mail round and carried them home to build the Palais idéal. He spent the first twenty years building the outer walls. At first, he carried the stones in his pockets, then switched to a basket. Eventually, he used a wheelbarrow. He often worked at night, by the light of an oil lamp.

The Palais is a mix of different styles with inspirations from Christianity to Hinduism. Cheval bound the stones together with lime, mortar and cement.

Dit is een vorm van outsider art die aanleunt bij andere stromingen, zoals al eerder vermeld is outsider art geen echte stroming omdat de regels te vrij zijn. Er zijn zo goed als geen normen en waarde waaraan je moet voldoen om te behoren tot de outsider art. Het enige dat echt van belang is, is dat je doet wat je zelf wil. Bij geesteszieken of bij kinderen gaat dit vanzelf, maar ook als je geen mentale ziekte hebt of geen kind meer bent kan je behoren tot deze ruim te interpreteren groep van kunstenaars.
Andere kunststromingen, zoals in dit geval het dadaïsme, pikken dingen op van outsider art en verwerken dit op hun eigen manier. In vorige posts is ook al aangehaald dat verschillende avant-garde kunstenaars zich hebben laten beïnvloeden door outsider art.